TürkiyeSON - 07.06.2023 -

Başbakan’a Sunulan Dosyada Neler Var?

Başbakan’a Sunulan Dosyada Neler Var?

Esnafın talep ve çözüm önerileri dosyası Başbakan Yıldırım’a sunuldu

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya programında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Şevket Keskin, talep ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya takdim edildi.

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın 24 Şubat Cumartesi günü Malatya’ya gerçekleştirmiş olduğu ziyarette MESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından takdim edilen dosyada, esnaf ve sanatkarların taleplerini içerin çözüm önerileri ile kentin ihtiyaçlarına yönelik esnaf camiasının bazı talepleri yer aldı.

 

Keskin’in takdim ettiği dosyada; Malatya Esnaf ve Sanatkarı için öncelikli yerel talep ve çözüm önerisi; esnafların sektörel bazda ayrı ayrı sitelerde faaliyet gösterebileceği yeni bir küçük sanayi sitesinin kurulması, şehir merkezinde kalan tüm sitelerin yeni siteye taşınması ve yeni sitenin arsasının devlet tarafından karşılanması,  projenin ise TOKİ tarafından yapılması talebi oldu.

 

-Yeni Sanayi Sitesi için Altay Kışlası talebi

Yeni küçük Sanayi Sitesi ile ilgili talep de; “Malatya’da esnaf ve sanatkârın üretim, imalat, tamir alanı olan Küçük Sanayi Sitelerindeki fiziki ve teknik alt yapı yetersizliği had safhaya ulaşmış, esnaf ve sanatkârımız fiziki şartlar ve sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım yapamaz hale gelmiş, bunun olumsuz yansıması olarak üretime ve imalata yönelik girişimleri ekonomik büyümeye katkı olarak sunulamamıştır. Yeni Sanayi Sitesi, aynı zamanda Büyükşehir Malatya’nın yeni alt merkezler oluşmasına katkı sağlayabilecek, şehrin yaşam kalitesini yükseltebilecek bir noktada kurulması önemlidir. Bunun için teklif ve önerimiz 12 bin dönüme sahip olan ve şu anda büyük çoğunluğu atıl durumda ki Altay Kışlası’nın bulunduğu askeri bölge alanıdır. Altay Kışlası’nın bulunduğu alanın tarıma elverişsiz olması,  Malatya-Sivas Karayolu üzerinde bulunması ve yeni çevreyolu’na yakın mevkide olması gibi özellikleri nedeniyle sadece esnaf ve sanatkârımız için değil, Malatya içinde bir çekim merkezi oluşturacaktır. Altay Kışlası’nın şehrin yeni Alt Merkezi olması için Malatyalılara hibe edilmesi ve burada ihtiyaca cevap verebilecek bir alanın da Yeni Sanayi Sitesi olarak planlanmasını talep ediyoruz.” denildi.

 

“TOKİ yapmalı, proje ihtisaslaşmaya açık olmalı”

Yeni sanayi sitesinin TOKİ aracılığı ile yapılmasının projeyi hızlandıracağı da belirtilen dosyada; “Yeni Küçük Sanayi Sitesi yapımı Türkiye’de birçok ilde güzel örnekleri olan TOKİ marifetiyle uzun vadeli taksitlendirme imkânı ile yapılması, projeyi hızlandırarak ve istenen amaca kısa sürede ulaşımı sağlayacaktır. Küçük sermayeli esnafımıza böyle bir katkı verilmesi yeni yatırımlara yönelik hedeflerini kolaylaştıracaktır. Yeni Sanayi Sitesi; mutlaka esnaf ve sanatkârın üretim ve imalatına yönelik ihtisaslaşmasına alt yapı oluşturacak şekilde olmalıdır. Şöyle ki; Mermerciler, Ağaç Sanatkârları, Mobilyacılar, Ayakkabı İmalatçıları ve Demir İmalatçılarının ve diğer sektörlerin ayrı ayrı sitelerde hizmet vermesi, bu sektörlerde faaliyet gösterenleri ihtisaslaştıracak ve verilen hizmet kalitesini arttıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

 

 

Başbakan Binali Yıldırım’a esnaf ve sanatkarların genel sorunları da aktarılarak; özetle şu taleplerde bulunuldu;

 

-07.09.2016 tarihinden önce adına tescilli aracı ve maliye kaydı açık olan şoför esnafımızın kendisine bir defaya mahsus verilen ÖTV indirimi hakkını kaybetmemesi için yeni bir düzenleme talep ediyoruz.

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04 Mart 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile 65 yaş üstünde bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasının sağlayan düzenleme de Özel Halk Otobüsü işletmecisi esnafı mağdur eden hususlarda yeni bir düzenleme talep ediyoruz.

 

-Emeklilerinin maaşlarındaki eşitsizlik ve Bağ-Kur emekli maaşı sorunu esnaflarımızın sırtında bir yüktür. Uygulanmakta olan sisteme göre Ocak – 2018 ayı itibariyle; En düşük memur emekli aylığı 1.977,00 TL, En düşük SGK emekli aylığı 1.569,00 TL’dir. En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise. 1.405,00 TL olarak uygulanmaktadır.  Aynı oranlarda prim ödenmesine rağmen en düşük emekli aylığında yaşanan bu eşitsizliğin çözülmesini talep ediyoruz.

 

-5510 sayılı yasa kapsamında bulunan işçi emeklileri için 7.200 gün prim ödeme gün sayısı yeterli iken esnafın kayıtlı olduğu sistem üzerinden Bağ-Kur’lular için 25 yıl fiilen çalışma ve 9 bin gün istenmektedir. Emeklilik gün sayısında ki eşitsizliğin giderilmesini ve esnafımızın zor geçim şartları altında ki bu yükünün hafifletilmesini talep ediyoruz.

 

-Mevcut uygulamada esnafa yüzde 5 oranında Bağ-Kur prim desteği verilmektedir.  Yürürlükte bulunan 2018 yılı asgari ücret üzerinden bir esnafın ödemesi gereken aylık prim tutarı 700,18 TL’dir yasal süresinde ödenmesi halinde ise 101,48 TL indirim düşüldükten sonra ödenecek Bağ-Kur primi 598,70 TL’dir.  İşyerlerinde ise istihdam edilen asgari ücretli bir işçi için 2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL olup yanında çalıştırılan 1 kişi için ödemesi gereken aylık prim tutarı 761,07 TL’dir

Yasal süresinde ödenmesi halinde 5510 sayılı kanuna göre uygulanan yüzde 5’lik indirimden doğan 101,48 TL, 6. Bölge teşvik indirimi 121,77 TL ve aylık prim ödenirken hazine desteği 99,90 TL ile birlikte sigorta prim desteği verilmektedir. Bu da toplamda 323,15 TL ’sına ulaşmaktadır. Ödenecek SGK primi 437,92 TL  (Stopaj 106,50 TL) 544,42 TL’dir. Kendi primini ödeyen esnaf, yanında çalıştırdığı işçisinden daha fazla prim yatırmaktadır.  Uygulanmakta olan Bağ-Kur prim ve SGK prim desteklerinin artırılmasını talep ediyoruz.

 

-Ülkemizde uygulanmakta olan Gelir Vergisi dilimleri ve oranları çok yüksektir.  Hazırlanmakta olan Yeni Gelir Vergisi kanunda bu konunun yeniden düzenlenerek aşağıya çekilmesi ve esnaf için de Asgari Geçim İndiriminin uygulanması vergide adaletin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.   Vergi dilim oranlarının aşağı çekilmesi ve esnaf ve sanatkar içinde Asgari Geçim İndirimi uygulamasının getirilmesini talep ediyoruz.

 

-Ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm esnafı ekonomik olarak zor durumda bırakmıştır. Esnaf ve sanatkârın işyerinde kullanmakta olduğu elektrik-doğalgaz ve su giderleri önemli bir meblağ tutmakta bir çok esnafımız bu tutarları ödeyememektedir. Esnaf ve sanatkârımızın büyümesi adına ortaklık kurulan iş yerlerine teşvik ve destek verilmesini, iş yerinde kullanılan elektrik doğalgaz ve su giderleri içinde esnaf ve sanatkârımızı kapsayacak bir indirim yapılmasını talep ediyoruz.

 

-İkinci üniversite talebi

Dosyada Malatya’ya ikinci üniversite kurulması talebi de Başbakan Binali Yıldırım’a aktarılarak,  “Biz esnaf camiası olarak Malatya’da 2. üniversitenin yapılmasını talep ediyoruz. Bu üniversitenin yapımı Malatya’nın ekonomisine, esnafına çok büyük katkı sağlayacaktır.  İlimizde ikinci bir devlet üniversitesinin kurulması sadece esnafımız açısından değil ilimizin eğitim ve vizyonu açısından da büyük önem taşımaktadır. 2. Üniversitenin kurulması için yerinin; Çakmak Kışlası İle Askeri Hastanenin bulunduğu bölgenin olmasını arzu ediyoruz. Yeşiltepe bölgesi ile Malatya’nın kaynaşması kentin ikinci bölgesi olması, ilimiz açısından uzun yıllar boyunca getirisi büyük bir hamle olacaktır.” denildi.

 

– Kayısı üreticisine faizsiz işçi parası desteği talebi

 

Başbakan Binali Yıldırım’a sunulan dosya da, kayısı üreticisine faizsiz işçi parası desteği talebinde de bulunularak şu ifadelere yer verildi;  “Malatya’da kayısı üretiminin azaldığı dönemde de, artış gösterdiği dönemde de üreticilerimizin yaşamış olduğu en büyük sıkıntı; işçi parasıdır.

Her sezon başında üreticilerimize; “kayısınızı erken pazara getirmeyin” önerisi yapılmaktadır. Ancak; üretici çalıştırmış olduğu işçinin parasını ödeyebilmek için mecburen sezonun ilk mahsulünü pazara getirip, işçisinin parasını ödemekte yada borçlu kalmaktadır. Malatya ekonomisinin can damarı ve lokomotifi olan kayısının üretiminde ve hasadında yaşanan sıkıntının giderilmesi ve üreticinin mahsulünü pazara geç getirerek fiyatların düşmemesi için;  Devletimizin,  1 yıl ya da belli bir zaman aralığında ödenmek üzere faizsiz kredi desteği sağlamalıdır. Bu kredi desteği dönüm başına yada üretim durumuna göre ayarlanarak, çiftçimiz sezon başında yaşamış olduğu sıkıntının çözülmesini talep ediyoruz.  Tıpkı devletimizin bakliyat alımları yaptığı gibi kayısı alımları da yapmasını umut ediyoruz. Huzurevlerinde, askeri birliklerde, yurtlarda, okullarda, ceza evlerinde tüm kamu kurumlarının yemekhanelerinde kayısımızın hem yaş hem kuru halinin dağıtılması hem insan sağlığı açısından hem de ilimizin ekonomisi açısından çok katkı sağlayacaktır.”

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: