TürkiyeSON - 22.01.2021 -
Türkiye Son , Malatya Son Habercilikte Son..

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/77) (Toplu Taşıma Araçları hakkında) İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/76)

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/77) (Toplu Taşıma Araçları hakkında) İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/76)
Reklam

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 02.06.2020
KARAR NO : 2020/76

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında
Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının
azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim
Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin
faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarihli ve 75 sayılı kararıyla;
Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin
(iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde
dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran
2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet vermeye
başlaması,

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020
Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar; spor
merkezleri/tesislerinin 24:00'a kadar hizmet vermeye başlaması,
Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören
yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere
(yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve
mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,
Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda
giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı
tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi
gününden itibaren faaliyetlere başlanması,

Ayrıca pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen
işletme/faaliyet kuralları ve ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapılan veya
yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve
esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınmasına karar
verilmiştir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve
8591 sayılı Genelgesi uyarınca, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarihli ve 75
sayılı kararı dâhilindeki uygulamalara esas olmak üzere;
1- Lokanta veya restoran, pastane, kafe kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi,
dernek lokalleri ve çay bahçelerinin faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebilmelerine, söz
konusu işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri
almamak kaydıyla çalışabileceklerine,

2- İlimiz sınırları dâhilindeki şehirlerarası yol güzergâhları üzerinde faaliyet gösteren
dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin 24 saat faaliyet
gösterebileceklerine,

3- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarihli ve 2020/75 sayılı kararı
kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla
oyunları ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmemesine,

4- Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb.
amaçlarla kesinlikle müzik (canlı müzik dâhil) yapılmamasına, sadece müşterilerin
dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilmesine,

5- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarihli ve 2020/03 sayılı kararıyla
faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile
gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine
ilişkin kısıtlamanın geçici bir süreliğine devam ettirilmesine,

6- İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri
hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar,
müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.)
veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen
kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam ettirilmesine,

7- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarihli ve 2020/75 sayılı kararıyla
faaliyete başlaması öngörülen işletmelerin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili
bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz
önünde tutularak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve
8591 sayılı Genelgesi ekinde belirtilen kurallar çerçevesinde, Kaymakamlıklar tarafından
belirlenen halk sağlığı uzmanı, belediye temsilcileri, iş sağlığı uzmanı, kolluk temsilcisi ve
makine mühendisinin (makine mühendisi olmayan ilçelerde elektrik teknisyeni/teknikeri)
bulunduğu asgari beş kişilik komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesine,
Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 02.06.2020
KARAR NO : 2020/77

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında
Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok
tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23.03.2020 tarih ve 2020/09 no’lu kararı ile şehir içi
çalışan tüm toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin
%50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların
birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
16.03.2020 tarih ve 2020/14 no’lu kararı ile personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi
olmaları yönünde karar verilmişti.

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web
sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
adresinde yayımlanan “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile “Kent
İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri Ve
Diğerleri) İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” , “Personel Servis Araçlarıyla İlgili
Alınması Gereken Önlemler” ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı,
Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve
şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır.
Bu kapsamda;

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23.03.2020 tarih ve 2020/09 no’lu ve 16.03.2020
tarih ve 2020/14 no’lu kararlarının tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel
servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu
kabul edileceğine ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına,

2- Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-
rehberi.html adresinde yayımlanan “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”
doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin, Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri,
Belediye Otobüsleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler bölümünün “Yolcular İçin
Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4. Maddesinde “ Araçlara koltuk sayısı
kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. (ayakta yolcu taşımaya mahsus
üretilmiş araçlar hariç) Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze
gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır” hükmü doğrultusunda; minibüsler ile
personel servislerine koltuk sayısı kadar yolcu alınmasına ve ayakta yolcu alınmamasına,

Rehberin “ayakta yolcu taşımaya mahsus üretilmiş araçlar hariç” ibaresi kapsamında;
İlimiz genelinde toplu taşıma hatlarının (otobüs, troleybüs) ve toplu taşıma için kullanılan
araçlarının niteliği, ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı göz
önünde bulundurularak; ayakta yolcu taşımaya mahsus araçlardan araç uzunluğu 12 m’den az
olan otobüslerde koltuk sayısının % 50’sine kadar, araç uzunluğu 12 m ve daha fazla olan
araçlarda ise ayakta yolcu seyahat etmesine izin verilen yolcu sayısının % 50’sine kadar
güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu ile ayakta yolcu alınabilmesine,
Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: