“Kayısı da Etiket Oyunlarına Müsaade Etmeyiz

“Kayısı da Etiket Oyunlarına Müsaade Etmeyiz
Reklam

Kayısı da Etiket Oyunlarına Müsaade Etmeyiz"
Türkiye’de ve dünyada coğrafi tescile sahip, marka değeri olan kayısının ticari
kaygılarla, etiket oyunları ile tezgâhlarda değerinin düşürülmemesi adına çalışma
başlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 81 ile yazı gönderdi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası tarafından düzenlen “Kuru
Kayısı İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, “Malatya Kayısısı adı altında satılan
sahte ürünlere yönelik çalışmalar yaparak kanuni haklarımızı sonuna kadar
koruyacağız.” demiş ve 81 ilde kurum ve kuruluşlara yazı gönderdiklerini belirtmişti.
81 Vilayette Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda
ve Borsa Başkanlıklarına, Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Federasyon üyelerine, Türkiye
Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Sanatkârlar Federasyonu’na bağlı
odalara gönderilen yazıda şu görüşlere yer verildi.
“Günümüz dünyasında kültürel değerlerin korunması ve bu yönde oluşan talebin
karşılanmasına yönelik çalışmalar, son yıllarda Türkiye’de de karşılığını bulmuş, çok
sayıda kültürel değer ve ürünler menşeleriyle koruma altına alınmıştır. Kültürel
coğrafya araştırmalarında ve kültürel değerlerin korunmasında tescilli ürün
çalışmalarına dikkat çekmek, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Oldukça
zengin bir kültüre sahip coğrafyada yer alan ülkemiz, hem Akdeniz üzerinden Afrika
ve Avrupa, hem de Asya üzerinden Türk İslam kültürünü bir arada barındıran zengin
bir çeşitliliğe sahiptir. Bu amaçla bir dizi çalışmalar başlatılarak, ilimizin en büyük
ekonomik dinamiği ve adı ilimiz ile özdeşleşmiş olan Malatya Kayısısı aşağıda
detayları verilen isim ve işaretlerle hem ülkemizde Türk Patent Kurumunda hem de
Avrupa Birliği Komisyonunda tescili sağlanmıştır.
Odamız, Malatya Kayısısının Coğrafi işaret tescili için, 31.07.2000 yılında Türk Patent
Kurumuna müracaat ederek C 2000 / 003 Sıra no ile odamız adına tescilini
sağlamıştır. Sınırları ve spesifik özellikleri belirlenerek bu haliyle tescili yapılan
ürünümüzün daha sonra Avrupa Birliği tescili Malatya Kayısısı ibaresi ile Avrupa
Birliği Komisyonu tarafından 07.07.2017 tarihinde resmi bülteninde yayımlanarak
2017/1220 Türkiye’den 2. Tarım Ürünü olarak (Menşe) sağlanmıştır.
Malatya Kayısısı gerek yetiştirildiği coğrafya sınırları ve gerek ürün kalitesi
bakımından ülkemizin değişik yerlerinde ve dünyadaki üretilen kayısı çeşitlerinin
değerlerinden farklılıklar arz etmektedir. Amacımız başka yörelerde yetiştirilen
kayısıların tescilini yaptığımız Malatya Kayısısı ismi ile satışının önüne geçmektedir.
Bu isim ile gönderimde bulunan firmaların odamız tarafından konfırme edilmesi
gerekmektedir. Aksi taktirde Sınai Mülkiyet Kanununun verdiği hak ölçüsünde dava
açılarak cezai müeyyidenin uygulanacağı bilinmelidir. 22.12.2016 Tarihli ve 6769
Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 53.Madde’de belirtilen Coğrafi işaret hakkına tecavüz
sayılan fiillerin gerçekleşmesi halinde;
“MADDE 149

(1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki
taleplerde bulunabilir:
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde
münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki
diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması.
e) (d) bendi uyarınca el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet
hakkının tanınması.
f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz
edene ait olmak üzere (d) bendine göre el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi
araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai
mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.
g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait
olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen
veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.
(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda, söz konusu
ürün, cihaz ve makinelerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değerin kabul
edilen tazminat miktarını aşması hâlinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa
ödenir.
(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda ilanın şeklî ve
kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde
talep edilmezse düşer.
(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep
edilemez.
MADDE 150
(1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını
tazmin etmekle yükümlüdür.
(2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya
hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu
şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya
sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca
tazminat istenebilir.
(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan
önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar
miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin,
tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini
mahkemeden talep edebilir.”
Hükümleri amirdir.
Tüm bu bilgilerin ışığında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, sınai mülkiyet hakkı sahibi
olduğu “Malatya Kayısısı” ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü
pazara sunan tüccarımızın haklarının korunması adına yukarıda belirtilen kanun

maddeleri uyarınca mahkeme yolu açıktır ve gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması
için her türlü girişimde bulunacaktır.
Konunun önemine binaen gerekli duyuruların yapılması ve ilgili üyelerinizin
bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: