TürkiyeSON - 17.04.2024 -

Kurban ne için kesilir? Kurban kesmenin mahiyeti nedir?Niçin kurban keseriz?

  • ANASAYFA / Genel / Güncel / Malatya
  • 12 Ağustos 2019
  • Kurban ne için kesilir? Kurban kesmenin mahiyeti nedir?Niçin kurban keseriz? için yorumlar kapalı
Kurban ne için kesilir? Kurban kesmenin mahiyeti nedir?Niçin kurban keseriz?

Kurban Allah rızası İçin ve Hz. Allah’a Yakınlaşmak ve Allaha itaat etmek amacıyla kesilir ve aynı zamanda şükür mahiyetinde bir ibadet şeklidir.Kurban İbadeti, Yüce Rabbimizin Hz. Adem’le başlayan ve kıyamete kadar sürecek olan insanlığa emrettiği ibadetlerdendir. İnsanlık tarihi boyunca devam edip gelen kurban kesme uygulaması, maksat ve şekil bakımından farklılık arz etmekle birlikte, bütün dinlerde mevcuttur. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Biz her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği hayvanların üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İlahınız tek bir ilahtır. Artık O’na teslim olun. Ey Muhammed! İtaatkâr ve alçak gönüllü insanları müjdele.”[1)
Kurban, ibadet maksadıyla belirli günlerde, belirli şartları taşıyan bir hayvanı, usulüne göre Allah rızası için kesmektir. Akıllı, buluğ çağına ermiş, yolcu olmayan ve belirli bir mali güce sahip olan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban kesmek, Hanefi Mezhebine göre vacip, Şafii Mezhebine göre ise sünnet-i müekkededir.
Kendisine Kurban vacip olduğu halde, kesmeyen kimseler hakkında Hazret-i Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim kurban kesmeye gücü yeter de kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın.”[2] Görülüyor ki; hadis-i şerifte ağır bir ifade kullanılmıştır. O halde şartları müsait olan her Müslüman’ın, “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”[3] emr-i İlahisine uyarak kurban vecibesini yerine getirmesi lazımdır. Müslüman, fani dünyanın geçici lezzetlerine aldanıp da Allah’ın emir ve yasaklarını ihmal edemez. Müslüman, kurban kesmeyi terk edip de Müslümanların namazgahından kopma gibi acı bir duruma düşemez.

Kurban ibadetinde asıl olan kişinin niyeti ve samimiyetidir. Bu hususu Yüce Rabbimiz; “Kurbanların ne etleri Allah’a ulaşır, ne de kanları. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanız ve samimiyetinizdir.”[4] ayeti ile dile getirmiştir

Kurban ibadetinin hem fert açısından, hem d.e sosyal yönden birçok faydası vardır. Kişi kurban kesmekle öncelikle Allah’ın emrine, Hz. Peygamberin sünnetine uyduğunu göstermiş, neticede pek çok sevap ve mükafat kazanmış olur. Peygamberimiz (s.a.v.) “Kurbanlık hayvanın yünlerinin her bir kılına en az on sevap verilir.”[5] “Kurban, kıyamet günü boynuzları ve tüyleri ile birlikte gelir. Kesilen kurban, kanı yere düşmeden Allah katındaki yerine ulaşır.”[6] buyurarak kurban ibadetinin sevabının çokluğunu ve önemini dile getirmiştir.

Kurban; Allah sevgisini kazandıran, benlik duygusunu önleyen, Müslüman’ı kulluk bilincine ulaştıran, bayramda yapılabilecek en güzel ve en değerli ibadettir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.): “Ademoğlu kurban bayramında Allah için kurban kesmekten daha güzel bir iş yapmış olamaz.”[7] buyurmuştur.

Kurban, Allah’a yaklaşmaktır. Kurban, Allah’a kul olmanın şuuruna ermektir. Bunun içindir ki, Kurban kesen bir Müslüman, kurbanını her çeşit riya ve gösterişten uzak olarak yalnız Allah rızası için kesmesi gerektiğini bilmelidir ve bütün ibadetlerini riyadan korumak mecburiyetinde olduğunun şuuruna varmalıdır.

Kurban ibadeti; Allah’ın emrine boyun eğdiğimizin, malımızı Allah rızasını kazanabilmek için feda edebileceğimizin açık ifadesidir. Kurban ibadeti; Allah sevgisini bütün sevgilerin üstünde tuttuğumuzun, hak yolunda fedakârlığımızın bir göstergesidir. Bir Müslüman kurban kesmekle İbrahim (a.s) gibi Allah’a olan bağlılığını ve gerekirse Onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur. Yüce Allah, bir çok canlı ve cansız varlığı insanların hizmetine vermiştir. Müslüman kurban kesmekle, Allah’ın vermiş olduğu bu nimetlere fiili bir şükürde bulunmuş olur.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ