TürkiyeSON - 31.10.2020 -
Türkiye Son , Malatya Son Habercilikte Son..

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Reklam

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 24.09.2020

KARAR NO : 2020/129

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 Perşembe günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik
Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu
düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda İlimizde bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya
geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Covid-19 salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet
edilmesi elzemdir. Salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirlerden biri de
Covid-19 tanısı almış ya da temaslısı olan kişilerin evde izole edilmeleridir.
Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8558 Genelgesi ve 30.05.2020 tarih
74 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak,
tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod
alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer taraftan, izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı
vatandaşlarımızın, İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve
denetimlere rağmen acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini
ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları
tespit edilmiştir.

Bunun önüne geçilmesi amacıyla; Covid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili
bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının aşağıda belirtilen yerlerde de hayata
geçirilmesi için 30.05.2020 tarih ve 74 sayılı ve 11.09.2020 tarih 126 sayılı İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ek olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;
1- İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve
Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına,

2- PTT ve banka şubelerine ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil
uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına,

3- Çalışan personel sayısı 50 (elli ) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde ‘Hayat
Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına,

4- Elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik olarak hizmet veren
kuruluşlara ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES
kodu sorgulaması yapılmasına,

5- Tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelere girişlerde
‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına,

6- Yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işletme ve işyerlerine
girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasını
yapmak üzere kurum amirleri ya da işyeri sorumluları tarafından yeterli sayıda personel
görevlendirilmesine,

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile yukarıda sayılan işletme ve işyerlerinde görevlendirilen
personel tarafından ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden yapılan HES kodu
sorgulamasında, Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olması nedeniyle izolasyonda kalması
gerektiği tespit edilen kişilerin kurum ve kuruluşlara ait binalara alınmamasına ve bu kişiler
hakkında gerekli yasal ve sağlık işlemleri yapılmak üzere 155 ve 156 acil numaralı telefonlara
bilgi verilmesine,

8- HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilen kurum, kuruluş ve işletmelere ait binaların
giriş kısmına, HES kodunun nasıl alınacağını gösteren bilgilendirici broşürlerin asılmasına,
9- Alınan kararların 28.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 24.09.2020

KARAR NO : 2020/128

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 Perşembe günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik
Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.08.2020 tarih ve 2020/113 no’lu kararı ile evde
izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen
izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip
Kurulları” oluşturulmuş, 19.08.2020 tarih ve 2020/119 no’lu kararı ile salgınla mücadelede
alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın
Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11.09.2020 tarih ve
2020/125 no’lu kararıyla da izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını
sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimizce tahsis edilen
yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak
bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler
hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan
kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak
bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.
Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı
oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem arz
etmektedir.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi
düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki
yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla
mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci
maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda;
Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı
veya gerçeğe aykırı beyanlarda/bildirimlerde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun
206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,
Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: