TürkiyeSON - 25.11.2020 -
Türkiye Son , Malatya Son Habercilikte Son..

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Reklam

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 19.10.2020
KARAR NO : 2020/134
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 19.10.2020 Pazartesi günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik
Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.
Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup
özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde
kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.
Ülkemizde de Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat
döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının
seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken
ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine aşağıdaki kararların alınması gerekli
görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının 48 Saat İçerisinde Toplanması;
Tüm ilçelerimizde en geç 48 saat içerisinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının
toplanması sağlanacak ve salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair
TAKİP, DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile
yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilmesine,
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin
yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa belediyelerin) takip, denetim ve
uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülecek ve karara
bağlanmasına,
2- 7 Gün 7 Konu 7 Denetim;
19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı
konuda ilimiz ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama
yapılacak ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesinin sağlanmasına,
TARİH AÇIKLAMA
19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe,
restoran gibi yeme içme mekânları
20 Ekim Salı
Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu
ulaşım araçları(okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi
yerler
21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan
fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri
22 Ekim Perşembe Berber/kuaför/güzellik merkezleri, tanılı ya da temaslı olması
nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler
23 Ekim Cuma AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri
24 Ekim Cumartesi
Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya
açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları,
pazaryerleri, sahiller vb.)
25 Ekim Pazar İnternet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya
nikâh salonları, lunapark/tematik parklar
Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak
denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi
göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, belediyeler, il/ilçe
müdürlükleri vb.), mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde
belirlenmesine,
3- Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan
anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla(televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi)
yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki
telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmiştir.
Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki
mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı
öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması
gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı
açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının
yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesine,
4- Şehir İçi Toplu Ulaşım- HES Entegrasyonu;
İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarihli 15993 sayılı Genelgesiyle, her türlü şehir içi toplu
ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye
özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve
Sığar(HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması talimatlandırılmıştı.
Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul
ve esaslara dair hükümlerin Ek-1’de belirtilen çerçevede yürütülmesine ve gerekli
entegrasyon çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlandırılmasına,
Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Ek-1: Yerel Yönetimlerin HES Kodu Sorgulama Süreçleri
EK-1
YEREL YÖNETİMLERİN HES KODU SORGULAMA SÜREÇLERİ
Yerel Yönetimler tarafından HES kodu ile risk durumu sorgulama kapsamında öncelikle Sağlık
Bakanlığı’na başvurarak protokol işlemlerinin tamamlanması ve sonrasında HES Kodu Sistemlerine
entegrasyonun tamamlanması gerekmektedir. HES kodu ile risk durumu sorgulama süreçlerinde Yerel
Yönetimler tarafından yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır;
1. Şehir içi toplu ulaşım araçlarından faydalanmak isteyen kişilerin, öncelikle HES kodlarının
toplu ulaşım sırasında kullandıkları elektronik/akıllı seyahat kartlarına, kart sahibine ait TC Kimlik
Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu bilgilerinin tanımlanması sağlanacaktır.
2. HES Kodu ile eşleştirilmiş ve anlık sorgulamaya uygun sistemleri olan Yerel Yönetimler için;
a. HES Kodu kayıtlı kişilerden, sadece toplu ulaşım hizmetini almış kişi için anlık olarak HES
kodları sorgulanır. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler
tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı
tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. Yerel yönetimlerin sistemleri tarafından
sadece “RİSKLİ” kişilerin toplu ulaşım kullanımına ilişkin detay bilgileri (hat numarası, kullanım
zamanı vb.) Sağlık Bakanlığı sistemine ayrıca kaydedilecektir.
3. Yerel yönetimlerin elektronik sistemleri veya altyapıları anlık olarak sorgulamaya uygun
değilse veya teknik olarak yetersiz ise;
a. HES Kodu kayıtlı kişiler için, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin HES
kodları sorgulanır. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler
tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı
tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.
b. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda, sadece o güne ait
toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası sisteme
gönderilir. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir
ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından
otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.
c. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda TC Kimlik Numarası
ya da Pasaport Numarası kişi bazında en fazla günde bir defa kullanım bilgisi ile birlikte Sağlık
Bakanlığı sistemlerine gün sonunda elektronik ortamda toplu olarak gönderilecektir. “RİSKLİ” olduğu
sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek
kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri
Bakanlığına iletilecektir.
4. Kişiselleştirilemeyen seyahat kartı (TC kimlik/Pasaport ve/veya HES Kodu ile kart bilgilerinin
eşleştirilmesi yapılmamış veya teknik olarak yapılamayan) kullanımlarında veya beyan usulü kontrol
durumlarında ilgili görevlilerce;
a. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden Vatandaşın HES Koduna ait karekod okutularak
risk durumu sorgulanacaktır.
b. Karekod olmadığı durumda vatandaşa ait HES Kodunun Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması
üzerinden girilerek risk durumu sorgulanacaktır.
c. Sorgu sonucu “RİSKLİ” çıkan kişilerin toplu ulaşım hizmetinden faydalandırılmayacaktır.
5. Yerel yönetimler tarafından anlık ve/veya gün sonunda toplu ulaşım hizmetini o gün kullanan
kişilerin HES kodlarının sorgulanması sonucu sistemin tespit ettiği “RİSKLİ” kişilere uygulanan cezai
yaptırımın hangi hat, durak veya kullanım zamanına ait detay bilgilerinin ispat yükümlülüğü yerel
yönetimlere ait olacaktır.
6. Vatandaşların kart kişiselleştirme (TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu ile
kart bilgilerinin eşleştirilmesi), HES Kodu kullanım süreçleri ve HES kodu alım süreçleri (2023 SMS,
e-Devlet Kapısı ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden) hakkında yoğun kullanılan yerlerde,
duraklarda ve araçlarda görsel (afiş, video, ilan vb.) ve yazılı araçlarla bilgilendirilecektir.
7. İhtiyaç duyulması halinde yerel yönetimler, güncel ve detaylı bilgiye https://
https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan “Kurumsal Entegrasyon” bölümünden,
hesdestek@saglik.gov.tr e-posta adresinden veya 0850 477 0 477 nolu HES Çağrı Merkezi
telefonundan ulaşabilecektir.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: