TürkiyeSON - 22.01.2021 -
Türkiye Son , Malatya Son Habercilikte Son..

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Reklam

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 09.06.2020
KARAR NO : 2020/84
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.06.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında
Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün
yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının, ülkemizde vaka sayılarındaki düşüş ve salgının büyük
ölçüde kontrol altına alınmasıyla Mayıs ayı itibariyle birçok alanda yeni normalleşme
sürecine geçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yapılan açıklama çerçevesinde, bu süreçte
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının görev alanına giren konulara ilişkin yeni faaliyet
takvimi düzenlenmiştir.
Özel güvenlik eğitim kurumlarınca yapılan teorik eğitim ve uygulama eğitimleri ile
Valiliğimizce yürütülen özel güvenlik yazılı sınav, uygulama atış sınavları, hizmet içi eğitim
atışları ve hizmet içi eğitimlerin iş ve işlemlerinde aşağıdaki kararların alınması gerekli
görülmüştür.
Bu kapsamda;
A) Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Uyulması Gereken Kurallar;
1- Eğitim kurumlarında görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler
(el yıkama, tıbbi, tıbbi maske kullanımı, kurs içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılacak,
yönlendirme ve işaretlenmesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılacaktır.
2- Kurumlarca eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamadan önce Koronavirüs tedbirleri
kapsamında binanın personel ve kursiyerler tarafından kullanılan tüm bölümleri, her türlü
eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeyleri dezenfekte edilecektir.
3- Tıbbi maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilecek, kurs girişinde,
lavabolarda ve uygun yerlerde el antiseptiği(dezenfektan) bulundurulacaktır.
4- Eğitim Kurumlarına girişte personel ve kursiyerler/adaylar maske takacak, maskesi
olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak ve maske takmayanlar içeri
alınmayacaktır.
5- Eğitim Kurumları girişinde ateş ölçümü yapılacak, ateş ölçen personel tıbbi maske ve
yüz koruyucu kullanacak, ateşi 38°’den yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri
alınmayacak, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık
kurumuna yönlendirilecektir.
6- Personel ya da kursiyerlerde eğitim sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
7- Eğitim kurumu yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler
ile kursiyerlerin ve misafirlerin kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul vb. alanlar
sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlenecektir.
8- Kurumlarda klima vb. iklimlendirme sistemleri kullanılmayacak, derslikler belli
aralıklarla havalandırılacaktır.
9- Eğitim kurumu bünyesinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı,
hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık
bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacaktır.
10-Dersliklerin oturma düzeni kursiyerler arasında en az 1 metre olacak şekilde (sağdan,
soldan, önden, arkadan) mesafe oluşturulacak, dersliklerin oturma planları her dersliğin
kapısına asılacak ve her dersliğin oturma düzeni sabit olacaktır.
11-Personel ve kursiyerlerin/adayların tümü kuralına uygun maske takacak, maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maske takılması esnasında ve sonrasında el
antiseptiği kullanılacak, personel ve kursiyerlerin/adayların el hijyenine dikkat etmeleri
sağlanacaktır. El hijyenini sağlamak için eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.
12-Eğitim kurumlarının faaliyet gösterdiği süre içerisindeki teorik ve uygulama
eğitimlerinde tıbbi maske ve tek kullanımlık eldiven takılacak, uzman eğiticiler ile öğrenciler
arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecektir. Tıbbi maskesi bulunmayanlar ve
değiştirmek isteyenler için tıbbi maske bulundurulacaktır.
13-Teorik ve uygulama eğitiminden önce kurumun genel temizliği (özellikle sınıflar ve
tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yapılacak, kurumda sık dokunulan yüzeylerin (kapı
kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat
edilecek, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve
Dezenfeksiyonu ilkelerine uyulacaktır.
14-Uygulamalar sırasında eğitici ile kursiyerler/adaylar arasında sosyal mesafe
korunacak, mesafenin korunması mümkün olmuyorsa hem eğitici hem de kursiyer/aday yüz
koruyucu/gözlük kullanacaktır.
15-Kurumların tuvalet ve lavabolarında sıvı el sabunu, kâğıt havlu bulundurulacak ve bu
bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanacaktır.
16-Eğitim kurumlarında, eğitim süreçlerine ilişkin alınacak tedbirlerden kurumun
kurucusu/yöneticisi sorumlu olacaktır. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen
kursiyer, yönetici ve personele gereken cezai işlem uygulanacaktır.
17-Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler
alınacaktır.
18-Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmayacak, kullanılması gerekiyorsa sosyal mesafe
kurallarına uyularak asansöre binilecek, temastan kaçınılacak ve kurslara ziyaretçi kabul
edilmeyecektir.
19-Özel güvenlik şirketleri ve alarm izleme merkezlerinde de sosyal mesafe kurallarına
uyulacak; maske, eldiven ve koruyucu ekipmanların mutlak suretle kullanılması sağlanarak
genel hijyen kurullarına riayet edilecektir.
B) Özel Güvenlik Sınavlarında Uyulması Gereken Kurallar;
1- Özel güvenlik sınavı yapılacak okulun, sınav gününden bir gün önce genel temizliği
(özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yapılacak, okulda sık dokunulan
yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine
özellikle dikkat edilecek, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi döneminde Halka Açık
Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu ilkelerine uyulması sağlanacaktır.
2- Adayların, sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin
korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak, adayların okul
binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken COVID-19 açısından sınav sürecinde dikkat
etmeleri gereken noktalar bina sınav sorumlusu tarafından hatırlatılacaktır.
3- Aday yakınları, okul ve okul bahçesine alınmayacak, mümkünse aday yakınlarının
beklemesi için uygun bir alan gösterilecek, aday yakınlarının bekleme esnasında COVID-19
açısından dikkat etmeleri gereken noktalar bina sınav sorumlusu tarafından hatırlatılacaktır.
4- Sınav salonlarının bulunduğu okul girişlerinde kimlik kontrolü ve üst araması yapan
personelin eldiven, maske ve yüz koruyucusu kullanması sağlanacak, kontroller sırasında
adaylar sosyal mesafe korunarak alınacak ve koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların
salonlara ulaşması sağlanacaktır. Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında da
sosyal mesafenin korunmasına ve yığılmanın engellenmesine yönelik önlemler alınacaktır.
5- Okul girişlerinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
6- Adaylar, yanlarında getirmiş oldukları maske/eldiven takılı bir şekilde sınav yerlerine
alınacak, sınav süresince adayların ve sınav görevlilerinin sınavda sosyal mesafe kurallarına
riayet etmeleri sağlanacaktır.
7- Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak oturtulacaktır.
8- Pencereler açılarak sınav esnasında ve sonrasında sınav salonları havalandırılacaktır.
9- Adayların sınav süresince; sınavın yapılacağı okulda, okul bahçesinde ve sınav
salonunda tıbbi maskeleri takılı olacaktır.
10- COVID-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kurşun ve tükenmez
kalem, silgi, kalemtıraş vb. gereçleri beraberinde getirecek, sınav sırasında adaylar ve sınav
görevlileri arasında kalem, silgi vb. alışverişi yapılmayacak, sınav evrakını imzalamak için
adaylar kendilerine ait tükenmez kalemi kullanacaktır.
11- Sınav yapılacak okulun girişinde sınava katılacak adaylar ve görevlilerin ateşi
ölçülmek suretiyle sınava alınacak, kursiyer ya da çalışanlarda hastalık belirtisi görülen veya
ateş ölçümünde ateşi yüksek olduğu tespit edilenler en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacaktır.
C)Özel Güvenlik Uygulama Sınavı, Eğitim Atışlarında, Hizmet İçi Eğitim Atışı ve
Hizmet İçi Eğitimlerde Uyulması Gereken Kurallar;
1- Özel güvenlik eğitim atışı, uygulamalı sınav atışı ve hizmet içi eğitim atışının
yapılacağı atış poligonunda atışa katılacak kursiyerler, eldiven ve maske takacak, sosyal
mesafe kuralına uyacaktır.
2- Sınav ve eğitim atışlarında kullanılacak olan silahlar eğitim kurumları tarafından,
hizmet içi eğitim atışlarında kullanılacak olan silahlar ise silahın ruhsatlandırıldığı kurumlar
tarafından her kursiyerin/özel güvenlik görevlisinin kullanımı sonrası dezenfekte edilerek
verilecektir.
3- Özel güvenlik sınav, eğitim ve hizmet içi eğitim atışının yapılacağı atış poligonunda
atışa katılacak aday, uzman eğitici, görevliler ve özel güvenlik görevlilerinin atış alanında ateş
ölçümleri yapılacak, sosyal mesafe kurallarına uyarak eldiven ve maske takması
sağlanacaktır.
4- Özel güvenlik hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde sosyal mesafe kurallarına
uyulacak, maske, eldiven ve koruyucu ekipmanların mutlak suretle kullanılması sağlanacak
ve genel hijyen kurullarına riayet edilecektir.
Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: