TürkiyeSON - 27.01.2021 -
Türkiye Son , Malatya Son Habercilikte Son..

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Reklam

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 26.06.2020
KARAR NO : 2020/98
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26.06.2020 Cuma günü Vali V. Ahmet ÇIRAKOĞLU
başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara
bağlamıştır.
COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda
salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin vaka artış oranları başta olmak üzere ortaya koyduğu olumlu
gelişmeler üzerine başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede
uyulması gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her
faaliyet, iş kolu veya mekan için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırılmaktadır.
Bu çerçevede İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 sayılı
kararı ile 17.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet
kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi
koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit
edilmiştir.
İlgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmeler ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve
elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere
ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren
faaliyetlerine başlayabilecekleri değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
A) Genel Esaslar
1- Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu
kararda yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri
eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.
2- Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine
ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin
müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde
görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecektir.
3- Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin
bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve
içerisinde uygun yerlere asılacaktır.
4- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek
kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi
başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacaktır.
5- Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe
kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve daha fazla
kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacaktır.
6- Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması
azaltıcı tedbirler alınacaktır.
7- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan
alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecektir.
Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
8- Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek
için giriş kapısında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek
basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.
9- İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
10- Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca
nakit ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali
(POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte
edilecektir.
11- Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve
malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinecektir.
12- Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak
yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecektir.
13- Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.
14- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve
servis alanları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.05.2020 tarih ve 2020/75 no’lu kararı
hükümlerine ve COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir.
B) Personele Yönelik Önlemler
1- Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanacaktır.
2- Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız
ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün
süreyle saklanacaktır.
3- Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını
görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.
4- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
5- COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.
6- Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol
içeren kolonya kullanacaktır.
7- Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli
uyarılacaktır.
8- Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.
9- Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar
(sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.
10- Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve
maske takılacaktır.
C) Müşterilere Yönelik Önlemler
1- İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
2- Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden
yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen
personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.
3- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya
temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacaktır.
4- Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi
korumaları hususunda uyarılması sağlanacaktır.
5- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu
tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince girişlerde
yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacaktır.
İçeride maske çıkarılmayacaktır.
6- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en
az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.
Ç) Temizlik ve Hijyen
1- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak
temizlik yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.
2- Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz çıkaran
fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
3- Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri,
mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine
dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
sağlanacaktır.
4- Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan
yüzey dezenfektanları kullanılabilecektir.
5- Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’da
yıkanması sağlanacaktır.
6- Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.
7- Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacaktır. Hava ile el
kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.
8- Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
9- Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.
10- Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) kullanılacaktır.
11- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
12- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
13- Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında
Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecektir.
14- İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak
yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacaktır.
D) Diğer Hususlar
Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak,
salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu kararda belirtilen usul ve esaslar
dâhilinde hizmet verebilecektir.
Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: